Wolluis op mijn hortensia?

Hydrangea-dopluis

Een plaag die we afgelopen jaar veelvuldig hebben aangetroffen is de Hydrangea-dopluis ofwel Pulvinaria hydrangae. Ze wordt nogal eens verward met wolluis maar het is een wollige dopluis en de verwarring ontstaat in de maand juni omdat dan de wollige eimassa's opvallen. Hydrangea-dopluis vormt één generatie per jaar waarbij één dopluis wel 1000 nakomelingen kan produceren. Na het uitkomen van de eitjes verblijven de jonge dopluizen op de bladeren om in de late herfst naar het houtige deel van de plant te verhuizen. In het voorjaar wanneer de bladeren volledig zijn uitgelopen verplaatsen de dopluizen zich weer naar het blad en doen zich tegoed aan het plantensap.

De naam doet vermoeden dat de plaag alleen op hortensia voorkomt maar niets is minder waar. Met name in bomen zoals de Linde en Esdoorn wordt de Hydrangea-dopluis steeds vaker aangetroffen. Naast de overlast die wordt veroorzaakt door de productie van honingdauw is de schade is vooral cosmetisch en zal er bij een zware aantasting ook roetdauw ontstaan. Groeiremming is dan het gevolg en wanneer de hele plant wordt aangetast zal deze verzwakken en wordt gevoeliger voor andere ziekten en plagen.

 

natuurlijke vijanden

Om de Hydrangea-dopluis op natuurlijke wijze aan te pakken maken we gebruik van een tweetal inheemse natuurlijke vijanden. De meest bekende hiervan is de viervlek (Exochomus quadripustulatus). Dit lieveheersbeestje eet van de dopluizen en legt haar eitjes in de buurt of zelfs in de wollige eimassa's van de Hydrangea-dopluis. De beste tijd om dit lieveheersbeestje uit te zetten is dan ook wanneer de eimassa's te vinden zijn. In onze webshop worden larven van Exochomus aangeboden om de plaag aan te pakken. 

 

De andere natuurlijke vijand die kan worden ingezet om wollige dopluis te bestrijden is een sluipwesp. Coccophagus kan buiten toegepast worden voor de bestrijding van wollige dopluis (Pulvinaria). Voorwaarde is wel dat de juiste stadia van de dopluis aanwezig moeten zijn want de sluipwesp parasiteert alleen de kleinere stadia van de dopluis. Inzetten van de Coccophagus (SAISIN-C) kan vanaf eind juli tot eind september. In de webshop is deze sluipwesp onder de naam SAISIN-C te koop.

 

Meer informatie over de bestrijding van wollige dopluis? mail naar post@entocare.nl

Bestrijden van de eikenprocessierups

Op dit moment zijn de eerste rupsen uit het ei gekropen. Tot eind mei hebben ze nog geen of weinig brandharen, zodat ze nog geen overlast veroorzaken. Er zijn verschillende manieren om nu wat tegen de eikenprocessierups te doen. Het eenvoudigste is de omgeving van een aangetaste eiken aantrekkelijker te maken voor natuurlijke vijanden. Dat kan door meer bloemen en kruiden te planten of door het ophangen van nestkasten voor mezen. Ook kan het niet maaien van het gras onder eiken kan helpen. Deze maatregelen kunnen de overlast later in het seizoen overigens nooit helemaal voorkomen.   read more

Buxusmot in 2019

overwintering Buxusmotten

Op dit moment vliegen er geen motten meer rond van de Buxusmotten. De rupsen overwinteren nu door zich in te spinnen tussen de bladeren en worden in het voorjaar weer actief.

 

De opmars van deze exoot is niet te stoppen. Veel mensen zien het niet zitten om de plaag te bestrijden en rooien alle Buxus uit hun tuin. Het is ook om moedeloos van te worden. Voor degene die toch de Buxus willen beschermen zit er niets anders op dan de strijd aan te gaan. Dat kan chemisch of biologisch al verdient de chemische methode geen voorkeur. Er zijn signalen zijn dat hele nestjes met jonge koolmezen dood gevonden worden. Na onderzoek van dode vogels werden er veertien verschillende chemische bestrijdingsmiddelen aangetroffen die niet door particulieren mogen worden gebruikt. Koolmezen hebben de rupsen ontdekt en zouden zo de bespoten rupsen voeren aan de jongen en dit niet overleven.

 

motten wegvangen!

Naast het spuiten tegen de rupsen kunnen de mannelijke motten worden weggevangen met feromoonvallen. Deze vallen kunnen nu worden opgehangen in de tuin om de avond actieve motten weg te vangen. De val wordt voorzien van een feromoon (lokstof) waardoor de mannelijke Buxusmotten worden aangetrokken. De lokstof werkt ongeveer 2 maanden en moet daarna vervangen worden. Vorig jaar waren er tot begin oktober motten te zien.

In onze webshop is de Buxusmottenval (BUXATRAP) te koop. De val wordt geleverd met 2 lokstof-capsules.

Hoe overwintert Lindebladluis?

Laanbomen

De overlast veroorzaakt door insecten en dan met name bladluizen neemt in de herfst snel af. Temperatuur en daglengte zijn hierbij van grote invloed en insecten gaan zich voorbereiden op de winter die komen gaat. Veel insecten zoeken schuilplekken en verstoppen zich om in het voorjaar weer actief te worden.

De Lindebladluis (Eucallipterus tiliae) verstopt zich niet maar overwintert als eitje die we op de takken en naast de knoppen van de Linde kunnen vinden. Aan de hand van het aantal wintereitjes die vanaf september te vinden zijn valt te voorspellen of de aantasting met Lindebladluis hoog of laag zal zijn.

   

Volledig blootgesteld aan de weersomstandigheden wachten de eitjes het voorjaar af. Strenge vorst wordt prima verdragen en is nauwelijks van invloed op het overleven van de eitjes. In de lente, precies op het moment dat de knoppen van de Linde gaan uitlopen, komen ook de eitjes van de Lindebladluis uit. In het voorjaar worden alleen vrouwelijke bladluizen geboren. De pas uitgekomen nimfen gaan op de knoppen zitten en wanneer de blaadjes ontvouwen gaan ze aan de onderkant zitten.

Onderneem actie tegen de taxuskever

Schade goed zichtbaar

De taxuskever kan een plaag vormen in vele siergewassen, waaronder taxus, rododendron, cyclamen en azalea. Ook fruitgewassen, zoals aardbei, vallen ten prooi aan deze snuitkever. De volwassen kevers vreten gaten in de rand van de bladeren (zie foto). De grootste schade wordt echter veroorzaakt door hun larven, die in de grond leven. Daar eten ze aanvankelijk van de haarwortels, maar als ze groter worden, beginnen ze ook aan grotere wortels en vreten zelfs van de wortelbasis of stengelbasis. Dit kan leiden tot het afsterven van delen van de plant of zelfs de hele plant.

natuurlijke vijanden

In augustus kunt u de larven vinden die de generatie voor 2018 gaan vormen. De larven zijn op dit moment heel goed aan te pakken met insectparastaire aaltjes. De bodemtemperatuur neemt nu sterk af. De minimale temperatuur om Larvanem met succes toe te passen ligt rond de 14°C. Houdt dit in de gaten en check de actuele grondtemperatuur door  hier te klikken. Let wel, hier wordt de temperatuur weergegeven gemeten op 10 cm boven de grond.

Larvanem bestrijdt alleen de larven van de kevers in de grond, niet de volwassen kevers die bovengronds aan de planten vreten. De insectparasitaire aaltjes worden in de bodem gespoeld waarna ze op zoek gaan naar de gastheer, in dit geval de larven van de Taxuskever. Wanneer de larven worden aangetast verkleuren ze na enige tijd van wit naar roodbruin. In de aangetaste larven ontstaan weer nieuwe aaltjes die op hun beurt weer op zoek gaan naar nieuwe gastheren. 

  

 In onze webshop wordt LARVANEM aangeboden om de larven van Taxuskever aan te pakken. 

 

Meer informatie over de bestrijding van taxuskever? mail naar post@entocare.nl 

Bladluis in laanbomen

 

Overlast door honingdauw veroorzaakt door Lindebladluis en Esdoornbladluis

Maart bleek één van de zachtste maartmaanden in ruim drie eeuwen en het zag ernaar uit dat de bladluis ontwikkeling vroeg zou zijn dit jaar. Maar in de afgelopen weken bleef de temperatuur ruim onder het langjarig gemiddelde en op dit moment spreken we niet meer van een ‘vroeg voorjaar’.

In de tweede helft april zien we doorgaans de eerste bladluizen weer verschijnen op de pas uitgelopen blaadjes van de Linde en van de Esdoorn. Op dit moment zijn ze weer te vinden maar valt de overlast nog wel mee. er wordt wel honingdauw geproduceerd maar als het regelmatig regent zal dit ook snel van de bladeren spoelen. 

 
 

In de zomer is de overlast veroorzaakt door de productie van honingdauw meestal het grootst en ervaren we de nadelen ervan. Vooral de auto’s die onder de bomen staan geparkeerd komen onder de plak te zitten. Om die overlast aan te pakken worden er in de aanloop naar de zomer volop larven van lieveheersbeestjes uitgezet om de bladluis op een natuurlijke manier aan te pakken. In eigen beheer kweken we hiervoor larven van het in heemse tweestippelig lieveheersbeestje. Deze larven eten per stuk dagelijks tientallen bladluizen en remmen zo de honingdauw-productie en remmen de ontwikkeling van de bladluiskolonies.

De larven worden geleverd in papieren zakjes die in de boom worden aangebracht. De larven kruipen vanuit het zakje de boom in en gaan direct op zoek naar bladluizen om op te eten. 

  

Geïnteresseerd in deze methode om biologisch bladluis te bestrijden? Neem dan contact zodat we op tijd actie kunnen ondernemen om de overlast veroorzaakt door bladluizen in laanbomen aan te pakken.  0317-411188

 

Zeldzaam…

Mannetje Icerya purchasi

Icerya purchasi (ofwel cottony cushion scale) is een plaag die we niet heel vaak aantreffen maar de plaag is zeer schadelijk voor een aantal gewassen. Citrus is er daar één van maar ook komt de plaag voor op Pittosporum.

Voor het bestrijden van Icerya maken we gebruik van de roofkever Rodolia cardinalis.  Om Rodolia te kweken hebben we dan ook een kweek van de plaag. Afgelopen week vonden we in de kweek ineens een mannetje van Icerya! Niet eerder hebben we mannetjes van Icerya gevonden en ze zijn dan ook vrij zeldzaam. Ze zien er dan ook totaal anders uit en kunnen zelfs vliegen… 

levenscyclus Icerya purchasi met linksbovenin het mannetje

PlantgezondheidEvent 2017

Wat zijn de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming, ofwel Integrated Pest Management (IPM) en hoe past plantweerbaarheid daarin?

Deze vraag stond centraal op het PlantgezondheidEvent georganiseerd door Wageningen University & Research, businessunit Glastuinbouw en LTO Glaskracht Nederland en mede mogelijk gemaakt door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. Aan de hand van posterpresentaties en interactieve workshops zijn zo’n 150 deelnemers van dit event bijgepraat over de recente onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden die ons verder op weg helpen naar een duurzame glastuinbouw.

Op de voorkant van het programma boekje stond een voor ons heel bekend kevertje. Het 14 stip lieveheersbeestje welke we sinds een aantal weken leveren om bladluis in de glastuinbouw aan te pakken.

Tijdens de posterpresentaties kwamen we nog meer ‘bekenden’ tegen. Zo worden binnen het project “Biologische bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas” een aantal van onze bestrijders uitgetest op effectiviteit. Rhyzobius lophantae (LINDIX) als bestrijder van schildluis en de sluipwespen Anagyrus pseudococci (CITRIX-Ap), Leptomastidea abnormis (CITRIX-La) en Leptomastix dactylopii (CITRIX-Ld) om citruswolluis aan te pakken. Door wolluis aangetaste planten scheiden bepaalde geurstoffen af en de sluipwespen weten de met wolluis besmette planten goed te vinden.