APHILIN

Aphelinus abdominalis
Uiterlijk:

een sluipwespvrouwtje is 2,5-3 mm groot, heeft een zwart borststuk, een geel achterlijf, korte poten en korte antennes. Mannetjes zijn iets kleiner en het achterlijf is donkerder van kleur. Een geparasiteerde bladluis zwelt op, wordt langwerpiger van vorm en wordt zwart (mummie). Een volwassen sluipwesp verlaat een mummie via een onregelmatig gekarteld gaatje aan de achterkant van de mummie.

Werking:

grotere bladluizen worden geparasiteerd en kleinere bladluizen worden aangeprikt en leeggezogen (gastheervoeding). Hyperparasitering (waarbij de parasiet weer wordt geparasiteerd) komt minder vaak voor dan bij Aphidius-soorten.

Toepassing:

voor de bestrijding van met name aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae)  en boterbloemluis (Aulacorthum solani) in kasteelten en binnenbeplantingen. Ook andere bladluissoorten kunnen worden geparasiteerd. Strooi het flesje uit in de buurt van aangetaste planten. Na ongeveer 2 weken zijn de eerste mummies in het gewas te vinden. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

effect van APHILIN

  • geparasiteerde bladluizen verkleuren tot zwarte mummies
  • het duurt zeker 2 weken na inzet voordat mummies verschijnen
  • jonge sluipwesp komt uit pop door rafelig gaatje aan achterkant van mummie
  • hyperparasitering kan invloed hebben op effectiviteit van APHILIN
  • uitgekomen mummie ziet er dan anders uit

Het product APHILIN

Product:
fles van 100 ml met mummies in houtsnippers, waar 500 sluipwespen uitkomen

Houdbaarheid:
maximaal 2 dagen bij 10-15°C, in het donker.

Klimaat: bij lagere en hogere temperaturen. Bestrijding kan traag op gang komen, maar blijft wel langdurig effectief.

APHILIN werkt tegen:

  • aardappeltopluis
  • boterbloemluis
  • groene perzikluis