APHIPAR

Aphidius colemani
Uiterlijk:

het vrouwtje van deze sluipwesp is zwart met lichtbruine poten en heeft een puntig achterlijf dat even lang is als de vleugels. Een mannelijke sluipwesp heeft donkerbruine poten, iets langere antennes en een afgerond achterlijf dat korter is dan de vleugels. Een geparasiteerde bladluis zwelt op en verstart tot een mummie. Een volwassen sluipwesp verlaat een mummie via een rond dekseltje.

Werking:

de sluipwesp heeft een goed zoekgedrag, waardoor ook bij lage dichtheden bladluizen geparasiteerd worden. Eileg door het vrouwtje gaat erg snel waardoor de sluipwesp ook in aanwezigheid van mieren een goede werking heeft. De populatie ontwikkeling kan vooral in zomer en nazomer geremd worden door hyperparasieten (sluipwespen die andere sluipwespsoorten parasiteren).

Toepassing:

voor de bestrijding van katoenluis (Aphis gossypii),  groene perzikluis (Myzus persicae) en oleanderbladluis (Aphis nerii) in kasteelten en binnenbeplantingen. APHIPAR kan goed gebruikt worden in combinatie met andere producten zoals bv. APHIDEND of MIRICAL. Strooi het flesje uit tussen aangetaste planten en laat het materiaal enkele dagen liggen. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

effect van APHIPAR:

  • geparasiteerde bladluizen zwellen op tot een grijzig bruine ronde mummie
  • zo'n 2 weken na introductie worden de eerste mummies zichtbaar
  • jonge sluipwespen kruipen via een mooi rond gaatje aan de achterkant van de mummie naar buiten

Het product APHIPAR

Product:
mummies in een fles van 100 ml met houtsnippers waar 1000 volwassen sluipwespen uitkomen.

Houdbaarheid:
maximaal 2 dagen bij 8-10 °C, liggend in het donker.

Klimaat:
boven 30° is de werking minder goed. In de zomer kan de sluipwesp ook buiten worden aangetroffen.

APHIPAR werkt tegen:

  • katoenluis
  • groene perzikluis