ERVIPAR

Aphidius ervi

Uiterlijk:

een vrouwelijke sluipwesp is zwart met lichtbruine poten en heeft een puntig achterlijf, dat even lang is als de vleugels. Het mannetje heeft iets langere antennes, donkerbruine poten en een afgerond achterlijf dat korter is dan de vleugels. Aphidius ervi is ongeveer twee keer zo groot als Aphidius colemani. Een geparasiteerde bladluis zwelt op en verstart tot een goudkleurige mummie. Een volwassen sluipwesp verlaat een mummie via een rond dekseltje.

Werking:

Aphidius ervi  heeft evenals Aphidius colemani een goed zoekgedrag, waardoor ook bij lage dichtheden bladluizen geparasiteerd worden. De populatie ontwikkeling kan vooral in zomer en nazomer geremd worden door hyperparasieten. Dit zijn sluipwespen die andere sluipwespsoorten, bijvoorbeeld poppen van Aphidius, parasiteren.

Toepassing:

wordt vooral ingezet tegen boterbloemluis en aardappeltopluis in kasteelten en binnenbeplantingen. Ervipar is geschikt om een beginnende bladluisaantasting te bestrijden. Het product kan goed gebruikt worden in combinatie met andere producten tegen bladluis, met name roofvijanden zoals PROPYLEA, ADALIA en APHIDEND. Inhoud van het flesje uitstrooien en minimaal een week laten liggen. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

effect van ERVIPAR

  • geparasiteerde bladluis vervormt tot een grijzig bruine ronde mummie
  • eerste mummies verschijnen zo'n 2 weken na introductie
  • sluipwesp kruipt uit mummie via rond gaatje aan achterkant mummie
  • populatie ontwikkeling kan vooral in zomer en nazomer geremd worden door hyperparasieten, dit zijn sluipwespen die andere sluipwespsoorten parasiteren

Het product ERVIPAR

Product: 
mummies in boekweitdoppen in een fles van 100 ml waar 500 volwassen sluipwespen uitkomen.

Houdbaarheid:
maximaal 2 dagen bij 8-10°C liggend in het donker.

Klimaat:
minder goed bij temperaturen boven de 30°C; goed aangepast aan lage temperaturen. Zelfs bij een temperatuur van 10°C vliegen de volwassen sluipwespen nog.