SAISIN-C

Coccophagus ssp.
Uiterlijk:

vrouwtjes zijn ongeveer 1,5 mm groot en zwart met een geelwitte vlek op hun rug. Het mannetje is iets kleiner, helemaal zwart en heeft geen vlek. Geparasiteerde dopluizen kleuren na ongeveer twee weken zwart. De jonge sluipwesp kruipt naar buiten door een gaatje aan het eind van de pop. Wanneer de sluipwesp uit de pop gekomen is, blijft de zwartgekleurde dode dopluis achter op de plant. Met een loep is het gaatje te zien waardoor de sluipwesp naar buiten is gekropen.

Werking:

parasiteert kleine dopluizen. Er ontwikkelt zich  één sluipwesp per dopluis. Coccophagus scutellaris heeft relatief weinig last van mieren. Volwassen sluipwespen voeden zich door jongere stadia van de dopluis aan te prikken en leeg te zuigen. De jonge  dopluizen gaan hieraan dood (hostfeeding).

Toepassing:

SAISIN-C kan zowel binnen als buiten worden ingezet bv. in laanbomen, kasteelten en binnenbeplantingen. Coccophagus is effectief tegen de platte dopluis (Coccus hesperidum) en tegen halveboldopluis (Saissetia coffeae) maar ook andere dopluissoorten kunnen geparasiteerd worden. Coccophagus scutellaris kan ook buiten toegepast worden voor de bestrijding van wollige dopluis (Pulvinaria) en gewone dopluis (Parthenolecanium). Houd rekening met  herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen.

effect van SAISIN-C

  • parasiteert kleine dopluizen
  • één sluipwesp per dopluis
  • hostfeeding: kleine stadia dopluis worden leeggezogen
  • Coccophagus heeft relatief weinig last van mieren
  • kan binnen én buiten toegepast worden

Het product SAISIN-C

Product:
doorzichtig potje van 40 ml met 25 volwassen sluipwespen.

Houdbaarheid:
maximaal 2 dagen bij 10-15°C.

Klimaat:
stelt geen hoge eisen aan de luchtvochtigheid. De temperatuur moet wel regelmatig boven de 18°C uitkomen.

SAISIN-C werkt tegen: