SAISIN-E

Encyrtus ssp.
Uiterlijk:

Encyrtus is een stevige zwarte sluipwesp, ruim 3 mm groot, met 2 opvallende stekels op het rugschild. De wesp lijkt op een mier. Er komen alleen vrouwtjes voor. Geparasiteerde dopluizen verkleuren grijszwart met een bruine ring. De jonge sluipwesp komt naar buiten door een rond gat aan het uiteinde van de dopluis.

Werking:

De sluipwesp legt eitjes in onvolwassen maar al wel grote stadia van halvebol dopluis (Saissetia coffeae) en platte dopluis (Coccus hesperidum). De dopluis is dan nog grijs-crèmekleurig. De bruine volwassen dopluizen zijn te oud en te hard om te parasiteren. Het vrouwtje legt tijdens haar leven minimaal 30 eieren, 1 per dopluis. De generatietijd is ongeveer 4 weken. Volwassen sluipwespen voeden zich door jongere stadia van de dopluis aan te prikken en leeg te zuigen. De jonge dopluizen worden hierdoor gedood (hostfeeding).

Toepassing:

Encyrtus kan gebruikt worden in kasteelten en binnenbeplantingen tegen halvebol dopluis (Saissetia coffeae) en platte dopluis (Coccus hesperidum). De wesp werkt goed bij lage plaagdichtheden en is geschikt om aan het begin van het seizoen te introduceren. De vestiging is goed, een enkele introductie is vaak voldoende. Ook geschikt in situaties waarbij dopluizen bezocht en beschermd worden door mieren. Eventueel combineren met een andere sluipwesp (bv. Metaphycus helvolus) die kleine stadia dopluis parasiteert. Het product is gevoelig voor de nawerking van chemische middelen.

Effect van SAISIN-E

  •  Parasiteert grote stadia dopluis
  •  Alleen vrouwtjes
  •  Minimaal 30 eitjes per vrouwtje, 1 ei per dopluis
  •  Goede vestiging
  •  Hostfeeding: kleine stadia dopluis worden leeggezogen
  •  Weinig last van mieren

Het product SAISIN-E

Product:
doorzichtig potje van 40 ml met 25 volwassen sluipwespen.

Houdbaarheid:
maximaal 2 dagen bij 10-15°C.

Klimaat:
stelt geen hoge eisen aan de luchtvochtigheid. De temperatuur moet wel regelmatig boven de 18°C uitkomen.

SAISIN-E werkt tegen: