CAPSANEM

Steinernema carpocapsae
Uiterlijk: het product CAPSANEM bevat insectparasitaire nematoden in het 3e larvale stadium. De aaltjes zijn dan 0,5-0,6 mm lang en niet zichtbaar met het blote oog. Andere stadia ontwikkelen zich in de gastheer.
Werking: Het 3e larvestadium van de nematoden zoekt actief naar de prooi en dringt deze binnen. De aaltjes voeden zich met de inhoud van het prooidier, waarbij specifieke bacteriën vrijkomen uit het darmkanaal van de aaltjes. Deze bacteriën zetten gastheerweefsel om in producten die makkelijk zijn op te nemen door de aaltjes. De aangetaste larven sterven binnen enkele dagen. De populatieontwikkeling van de aaltjes in de bodem hangt vooral af van de bodemgesteldheid, de temperatuur en de vochtigheidsgraad. De hoeveelheid aaltjes in de bodem kan alleen toenemen als er voldoende gastheren aanwezig zijn.

Toepassing: CAPSANEM is werkzaam tegen larven van diverse plagen uit de orde van Coleoptera (kevers) en Orthoptera (b.v. veenmol). Het product wordt in kasteelten en binnenbeplantingen gebruikt tegen rupsen van de families Noctuidae (nachtuilen) en Pyralidae (o.a. Duponchelia fovealis), larven van Tipulidae (langpootmuggen) en larven van de grote dennenkever (Hylobius abietis). CAPSANEM kan het best toegepast worden aan het eind van de dag omdat de nematoden gevoelig zijn voor hoge temperatuur en droogte. Houd de grond vochtig tot 2 weken na inzet.Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen.
Vraag advies voor inzetstrategie.

Het product CAPSANEM

Product:
2 zakjes in een doosje met 25 miljoen aaltjes (3e stadium) per zakje in inert dragermateriaal.

Houdbaarheid:
zie verpakking voor uiterste gebruiksdatum, bewaren bij 2-6°C in het donker.

Klimaat:
het vochtgehalte van de grond moet hoog zijn en de bodemtemperatuur tussen 14-33°C. Aaltjes zijn gevoelig voor ultraviolet licht (UV) dus niet in direct zonlicht gebruiken. Bladbespuitingen alleen 's avonds uitvoeren voor minimale invloed van UV licht en maximale beschikbaarheid van vocht voor de aaltjes.

effect van CAPSANEM

  • aaltjes zoeken actief naar de prooi en dringen deze binnen
  • specifieke bacteriën komen vrij uit het darmkanaal van de aaltjes
  • bacteriën zetten gastheerweefsel om in producten die makkelijk zijn op te nemen door de aaltjes
  • aangetaste larven sterven binnen enkele dagen
  • hoeveelheid aaltjes in de bodem neemt toe bij voldoende gastheren

CAPSANEM werkt tegen larven van diverse plagen uit de orde van Coleoptera (kevers) en Orthoptera (b.v. veenmol).