LARVANEM

Heterorhabditis bacteriophora

Uiterlijk:

het product LARVANEM bevat insectenparasitaire aaltjes (nematoden) in het 3larvale stadium. De aaltjes zijn dan 0,5-0,6 mm lang en niet zichtbaar met het blote oog. Andere stadia ontwikkelen zich in de gastheer. Door Heterorhabditis geïnfecteerde keverlarven verkleuren van roze tot rood en kunnen zelfs bruin worden. Het insect verslijmt en is vaak moeilijk terug te vinden.

Werking:

LARVANEM is te gebruiken tegen de larven en poppen van verschillende keversoorten, o.a. tegen larven van de taxuskever en laurierkerskever. Het is belangrijk om eerst een determinatie uit te voeren om te bepalen welke keversoort voorkomt. De nematoden dringen zich via één van de lichaamsopeningen of de huid binnen in het lichaam van de gastheer. In de darm van het aaltje bevinden zich bacteriën die in de gastheer vrijkomen. De bacterie zorgt dat de keverlarve doodgaat aan bloedvergiftiging. Het insect wordt dan omgezet in voedsel voor de nematoden. De populatieontwikkeling van de aaltjes in de bodem hangt vooral af van de bodemgesteldheid, de temperatuur en de vochtigheidsgraad. De hoeveelheid aaltjes in de bodem kan alleen toenemen als er voldoende gastheren aanwezig zijn.

 

 

 

 

 


Toepassing
:

LARVANEM wordt voornamelijk toegepast in boomteelt of containerteelt en ook in openbaar groen en particuliere tuinen. Voorwaarde is dat de temperatuur van de bodem tussen 14 °C en 33 °C ligt en dat de bodem vochtig is voordat het product wordt toegepast. Het product bestrijdt alleen de larven en de poppen van de kevers in de grond, niet de volwassen kevers die bovengronds aan de planten vreten. Het product moet worden toegepast wanneer larven of poppen in de grond aanwezig zijn. Dat is in het late voorjaar en vroege najaar.

Toepassing van het product LARVANEM kan worden gecombineerd met het product ENTONEM. ENTONEM werkt alleen tegen larven en kan dus het beste wat eerder in het voorjaar worden gebruikt: maart - april.

Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

Het product LARVANEM:

Product:
kleinste verpakkingseenheid met 50 miljoen larven (derde stadium) in inert dragermateriaal. De inhoud is geschikt voor 100 m².

Houdbaarheid:
LARVANEM bewaren bij 2-6 ºC, liggend in het donker, zie verpakking voor uiterste gebruiksdatum.

Klimaat:
De bodemtemperatuur moet boven de 14ºC zijn. Het vochtgehalte van de grond moet hoog zijn.

effect van LARVANEM

  • aangetaste larven verkleuren binnen enkele dagen roze - rood
  • aangetaste larven stoppen met vraat aan wortels
  • larven sterven enkele dagen later
  • er komt geen nieuwe generatie volwassen kevers