Bestrijders van mijten

Spintmijt is verreweg de meest bekende soort mijt die in heel veel gewassen optreedt en schade geeft. Het begint met vlekjes in het blad maar kan uiteindelijk uitmonden in webben in de koppen van de planten met daarin veel jonge en oudere spintmijten. Als er al echt sprake is van zichtbare schade zijn de producten TETRIX  en SPIDEX de beste keus. Beide bevatten de roofmijt Phytoseiulus persimilis die gespecialiseerd is in het opruimen van spintmijt. Voor gebruik van SPIDEX is een hoge luchtvochtigheid vereist, boven de 60%; voor TETRIX is een luchtvochtigheid van minimaal 40% al voldoende. SPICAL roofmijten kunnen preventief worden ingezet, kunnen een tijdje overleven zonder spint maar zijn minder goed in opruimen van een aanwezige aantasting.Behalve spintmijt kan ook bv. citrusmijt of weekhuidmijt optreden.Tegen die plagen werken andere soorten roofmijt: BARKERI, SWIRSKI MITE en ook wel LIMONICA.De galmug SPIDEND kan vooral bij hogere temperatuur en luchtvochtigheid een prima bestrijder zijn van spint, zeker als spint in haarden voorkomt. De galmug komt regelmatig vanzelf een kas binnen wanneer daar geen chemische gewasbeschermingsmiddelen ingezet worden.ANDERSONI is als enige goed in staat om ook bij lagere temperatuur effectief te zijn. Deze roofmijt werkt tegen verschillende soorten mijten en is een goede keus bij toepassing in een situatie buiten.