TETRIX

Phytoseiulus persimilis
Uiterlijk:

volwassen roofmijten zijn peervormig, glanzend en felrood van kleur met 4 paar poten. Jonge stadia zijn doorschijnend tot lichtrood en hebben 3 paar poten. De eieren zijn ovaal, lichtroze, glanzend en doorschijnend. Alle stadia van de roofmijt (behalve de eieren) bewegen zich snel over het blad.

Werking:

eet alle stadia van de kasspintmijt (Tetranychus urticae). De anjerspintmijt (Tetranychus cinnabarinus) wordt in veel mindere mate gegeten. De hoeveelheid mijten die gegeten wordt, is afhankelijk van dichtheid van het spint, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur. Phytoseiulus wordt voornamelijk gebruikt in spinthaarden. Bij gebrek aan spint eten de roofmijten elkaar op. Bij 20°C doodt een volwassen roofmijt vijf volwassen spintmijten of twintig jonge larven en eieren per dag. De ontwikkeling van de roofmijt gaat bij deze temperatuur twee keer zo snel als de ontwikkeling van de spintmijt.

Ook werkzaam bij lage luchtvochtigheid, mits boven 40%. Hierin verschilt TETRIX van het product SPIDEX dat pas werkzaam is bij RV hoger dan 60%.

Toepassing:

TETRIX wordt in kasteelten en binnenbeplantingen gebruikt tegen kasspintmijt (Tetranychus urticae).  Ook werkzaam onder relatief droge omstandigheden, zoals die in binnenbeplantingen kunnen voorkomen. Het gedroogd bonenblad met daarop de roofmijten kan het best aan de basis van besmette takken of bladeren worden geplaatst. De roofmijten lopen dan zelf naar de uiteinden. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

effect van TETRIX:

  • inzetbaar vanaf 40% RV
  • eet alle stadia van de kasspintmijt
  • spintontwikkeling stopt binnen enkele dagen
  • controle binnen 1-2 weken, afhankelijk van aantasting
  • anjerspintmijt (Tetranychus cinnabarinus) wordt in mindere mate gegeten
  • hoeveelheid mijten die gegeten wordt is afhankelijk van spintdichtheid, RV en temperatuur

Het product TETRIX

Product:
doorzichtig sluitgripzakje met 500 of 1000 roofmijten (alle stadia) op gedroogd bonenblad.

Houdbaarheid:
maximaal 1 dag bij 10-15°C.

Klimaat:
luchtvochtigheid minimaal 40%. Temperatuur regelmatig boven de 20°C. Minder effectief bij temperatuur boven 30°C

TETRIX werkt tegen: