Bestrijders wolluis

Op het eerste gezicht lijkt wolluis heel eenvoudig te herkennen; de luizen zijn bedekt met een witte waslaag, ze zijn erg hardnekkig en ze produceren honingdauw. Als je ze beter bekijkt zijn er tussen de soorten onderling toch wel min of meer duidelijke verschillen. Die verschillen zijn van belang als je wolluis biologisch wil gaan bestrijden. Tenminste als je daarvoor sluipwespen wil gebruiken. Wij produceren een aantal verschillende soorten sluipwespen en de meeste daarvan zijn specialisten. Dat wil zeggen dat ze vnl. één bepaalde soort aanpakken en de rest niet.

Als je wolluis biologisch wil bestrijden kun je ook kiezen voor een roofvijand, zoals bv. de roofkever CRYPTOS, Cryptolaemus montrouzieri. Deze pakt meerdere soorten wolluis. Voor het bestrijden van haarden van wolluis is deze roofkever prima geschikt, zeker als je hem dicht bij de haarden weet los te laten. Maar vaak kan het juist handig zijn een bestrijder in te zetten die goed kan zoeken. En daar zijn sluipwespen veel beter in dan de roofkever.

Op onze site staan een aantal van de meest voorkomende soorten wolluis beschreven, met foto's. Tegen de meeste van deze soorten hebben wij specifieke soorten sluipwespen beschikbaar. Afhankelijk van de situatie en van de plaagdruk adviseren wij om een keuze te maken voor één of een combinatie van biologische bestrijders.