CITRIX Ld

Leptomastix dactylopii
Uiterlijk:

volwassen sluipwespen zijn zo'n 3 mm groot en geelbruin van kleur met lange, slanke, donkere antennes. Vrouwtjes hebben een knik in de antennes, mannetjes niet. Bij mannetjes zijn de antennes meer behaard dan bij vrouwtjes. Mannetjes zijn over het algemeen iets kleiner en donkerder van kleur dan vrouwtjes. Leptomastix dactylopii parasiteert voornamelijk grotere stadia van de citruswolluis. Geparasiteerde wolluizen zwellen op tot gele, harde mummies en daar kruipt na een tijdje de jong-volwassen sluipwesp uit tevoorschijn via een gaatje aan de kopse kant van de mummie.

 Werking:

een vrouwtje legt haar eieren in het derde larvestadium en in de jong volwassen wolluis. Er kan één sluipwesp per wolluis opgroeien. De larve van de sluipwesp eet de wolluis van binnenuit op. De sluipwesp komt te voorschijn uit een rond gat aan het uiteinde van de mummie. De grootte van de wolluis bepaalt het geslacht van de sluipwesp; uit een kleine wolluis komt meestal een mannetje. Een vrouwtje legt gedurende haar leven 300-400 eitjes. Die ontwikkelen zich in 20 - 24 dagen tot volwassen sluipwespen. De volwassen sluipwesp zelf leeft 2-3 weken.

Toepassing:

CITRIX Ld kan in verschillende situaties toegepast worden: in sierteelt, glasgroenteteelt, binnentuinen, botanische tuinen. De sluipwesp heeft een voorkeur voor en wat hogere temperatuur. Zijn effectiviteit is optimaal in de zomer maar ook in het voorjaar en vroege najaar kan hij goed actief en effectief zijn. Daglengte en luchtvochtigheid zijn niet erg kritisch voor deze soort. Leptomastix dactylopii is wel erg gevoelig voor na- en nevenwerking van middelen, vooral in de fase waarin een populatie in opbouw is.

Bij zwaardere aantasting of aantasting in haarden is combinatie met de roofkever Cryptolaemus, CRYPTOS larven aan te bevelen. Citrix Ld kan ook prima gebruikt worden in combinatie met Citrix La, de sluipwesp Leptomastidea abnormis.

effect van CITRIX Ld:

  • parasiteert grotere stadia van citruswolluis
  • legt één ei per wolluis
  • larve sluipwesp eet wolluis van binnenuit op
  • eerste poppen verschijnen na 3 weken
  • sluipwesp komt uit aan het uiteinde van de mummie
  • weinig tot geen gastheervoeding
  • vestigt zich goed mits geen middelen gebruikt worden

Het product CITRIX Ld:

Product:
doorzichtig potje van 40 of 60 ml met 25 of 100 volwassen sluipwespen

Houdbaarheid:
maximaal 2 dagen bij 10-15°C

Klimaat:
optimum bij 25°C, effectief tussen 20 en 35°C

CITRIX Ld werkt tegen: