LONGIX-Af

Anagyrus fusciventris
Uiterlijk:

De vrouwtjes van de sluipwesp Anagyrus fusciventris zijn geelgrijs met opvallend blauwe ogen. De basis van de antenne is bij vrouwtjes duidelijk verdikt. Mannetjes zijn zwart. Vrouwtjes zijn ongeveer 3 mm groot, mannetjes iets kleiner. Geparasiteerde wolluizen zwellen op en worden iets donkerder van kleur. De jonge sluipwesp kruipt naar buiten door een dekseltje aan het eind van de pop te knagen.

Werking:

Anagyrus fusciventris parasiteert de grotere ontwikkelingsstadia van de langstaartwolluis. Er wordt één ei per wolluis gelegd; er komt dus één sluipwesp uit een geparasiteerde wolluis. Volwassen sluipwespen voeden zich door jongere stadia van de wolluis aan te prikken en leeg te zuigen. Ze doden hiermee de jonge wolluizen.

Toepassing:

Anagyrus fusciventris (productnaam: Longix-Af) wordt in kasteelten en binnenbeplantingen gebruikt tegen langstaartwolluis (Pseudococcus longispinus). Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

effect van LONGIX-Af

  • parasiteert grotere ontwikkelingsstadia van de langstaartwolluis
  • er wordt één ei per wolluis gelegd
  • één nieuwe sluipwesp uit een geparasiteerde wolluis
  • volwassen sluipwespen voeden zich door jongere stadia wolluis aan te prikken en leeg te zuigen (hostfeeding)
  • jonge wolluizen worden hierdoor gedood

Het product LONGIX-Af

Product:
doorzichtig potje van 40 ml met 25 volwassen sluipwespen

Houdbaarheid:
maximaal 2 dagen bij 10-15°C

Klimaat:
stelt geen hoge eisen aan de luchtvochtigheid. De temperatuur moet wel regelmatig boven de 18°C uitkomen. De beste resultaten met Anagyrus fusciventris worden bereikt van maart tot oktober

LONGIX-Af werkt tegen: