Bestrijders van witte vlieg

Eén van de biologische bestrijders die al jarenlang op de markt is is de sluipwesp Encarsia formosa, EN-STRIP tegen witte vlieg. En nog steeds wordt dit product vaak ingezet en is het belangrijk als bouwsteen binnen een geïntegreerde / biologische aanpak van witte vlieg in meerdere teelten. Naast Encarsia formosa zijn er diverse andere producten ontwikkeld en beschikbaar gekomen op de markt. Deze kunnen al dan niet samen met Encarsia gebruikt worden. Belangrijk product is de roofwants MIRICAL, Macrolophus pygmaeus. Zeker in gewassen met wat behaard, zacht blad kan deze roofwants erg effectief zijn als bestrijder van witte vlieg. Maar ook roofmijten, bv. LIMONICA en SWIRSKI MITE zijn goede bestrijders van witte vlieg. GELE VANGPLATEN kunnen opgehangen worden voor het snel signaleren van wittevlieg. Een gedeelte van de plaag wordt hierdoor bovendien weggevangen.

Voor biologische bestrijding van witte vlieg geldt dat de keuze voor een bepaald product of een bepaalde strategie afhankelijk is van het type gewas, het type teelt en van de plaagdruk / tolerantie. In kasteelten in Nederland komen 2 soorten witte vlieg regelmatig voor. Welk van de soorten aanwezig is bepaalt mede de strategie die voor de bestrijding als beste gekozen kan worden. Encarsia formosa heeft een duidelijke voorkeur voor de kaswittevlieg.