Bestrijders van trips

In heel veel teelten vormt trips een probleem; in glasgroenteteelt, in sierteelt, in zaad- en kruidenteelt, in klein fruit en ook in diverse buitenteelten. In de kas gaat het vaak om de Californische trips maar er zijn ook andere soorten die met regelmaat de kop op steken, zoals bv. de Echinothrips.

Als we kijken naar het aantal producten dat voor biologische bestrijding beschikbaar is dan zijn dat er tegen trips relatief erg veel. Tegen trips leveren wij roofmijten, roofwantsen, rooftrips en een sluipwesp. De sluipwesp, PARATRIP, Thripobius javae is een heel specifiek product dat alleen werkt tegen één bepaalde soort trips. De andere producten werken allemaal tegen meerdere soorten trips en onder verschillende omstandigheden. Sommige pakken de poppen van de trips aan die in de grond leven; de meeste leven op de plant en/of in de bloemen waar ze meest jongere stadia van de trips opzoeken en opvreten.

Welk product de beste keus is in een bepaalde situatie is vaak lastig vooraf te zeggen. Sommige producten hebben hun waarde in een bepaald gewas wel bewezen, bv. omdat ze behalve van trips ook van stuifmeel kunnen leven dat in de bloemen beschikbaar is. Dat geldt met name voor THRIPOR en LIMONICA. Er zijn ook soorten die behalve van trips ook van andere plagen kunnen leven, zoals bv. witte vlieg. Die zijn nuttig in gewassen waarin ook witte vlieg voorkomt. Dat geldt vooral voor SWIRSKI MITE.

De rooftrips PREDATRIP, Franklinothrips vespiformis leeft voornamelijk op het blad, minder in bloemen. Dit product is dan ook met name effectief tegen bladbewonende soorten trips zoals Echinothrips en Japanse trips.

BLAUWE VANGPLATEN kunnen opgehangen worden voor het snel signaleren van trips. Een gedeelte van de plaag wordt hierdoor bovendien weggevangen. Als er behalve trips ook andere plagen aanwezig zijn zoals wittevlieg zijn GELE VANGPLATEN een betere keuze.