MACRO-MITE

Macrocheles robustulus
Uiterlijk:

Macrocheles is een vrij forse mijt, ongeveer 0,8 mm lang. De vorm is ovaal met een bruin rugschild en bruine poten. De nimfen zijn wit en krijgen naarmate ze ouder worden een steeds duidelijker bruine rug. De mijten zijn terug te vinden in en op de bodem en rond de plantbasis. Macrocheles komt niet in de plant voor.

Werking:

Adulten en nimfen voeden zich o.a. met trips poppen en andere bodeminsecten. Vermindering van de aantasting door trips c.q. varenrouwmuglarven.

Toepassing:

MACRO-MITE wordt gebruikt voor de bestrijding van eieren larven en poppen van varenrouwmuggen (Sciaridae), met voorkeur voor kleinere larven. Ook voor de bestrijding van Lyprauta larven (potwormen). Maar eet ook andere bodembewonende insecten, zoals springstaarten, tripspoppen, aaltjes, eieren van Duponchelia fovealis en Delia radicum (koolvlieg) en Mosmijt (Oribatida). Werkt het best in een vochtige humusrijke bodem. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

effect van MACRO-MITE

  • adulten en nimfen voeden zich o.a. met trips poppen en andere bodeminsecten

Het product MACRO-MITE

Product: 50.000 roofmijten (alle mobiele stadia) in vermiculiet met potgrond in een kartonnen koker.

Houdbaarheid: maximaal 2 dagen bij 10-15°C liggend in het donker. Niet samen met andere bioproducten bewaren.

Klimaat: Vochtige humusrijke bodem met losse structuur, minimum temperatuur 15°C.

MACROMITE werkt tegen: