PREDATRIP

Franklinothrips vespiformis
Uiterlijk:

vrouwtjes zijn zwart met een lichte band in de taille. Mannetjes komen nauwelijks voor. Rooftripsen zijn ongeveer 2 mm groot en lijken op mieren. Larven van rooftripsen zijn eerst doorzichtig wit en later fel rood. Deze jonge stadia zijn moeilijk te vinden in het gewas. Poppen zijn meestal te vinden langs een bladnerf aan de onderkant van het blad onder een wit vliesachtig huidje.

Werking:

Zowel larven als volwassen rooftripsen zijn actief als rovers. Ze zoeken zeer actief naar prooi, die bestaat uit larven en volwassen stadia van schadelijke tripsen en zuigen deze leeg.  PREDATRIP is ook werkzaam op niet-bloeiende planten, waar andere natuurlijke vijanden van trips het vaak af laten weten. De opbouw van een populatie in het gewas duurt minimaal 5 tot 6 weken.

Toepassing:

PREDATRIP wordt in kasteelten en binnenbeplantingen gebruikt tegen meerdere soorten trips, met name zebratrips (Parthenothrips dracaenae) en Amerikaanse trips (Echinothrips americanus). Andere tripssoorten worden echter ook gegeten, vooral bladbewonende soorten.  De boekweitdoppen met daarin de rooftripsen worden uitgestrooid over de aangetaste bladeren. In planten waarop de boekweitdoppen niet blijven liggen, kunnen papiersnippers met rooftripsen worden gehangen. Houd rekening met meerdere herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

effect van PREDATRIP:

  • larven en volwassen rooftripsen actieve zoekers
  • larven en volwassen stadia van schadelijke tripsen worden leeggezogen
  • voorkeur voor bladbewonende tripsen
  • opbouw van populatie duurt minimaal 5-6 weken
  • ook werkzaam op niet-bloeiende planten

Het product PREDATRIP

Product: 250 of 500 volwassen rooftripsen per verpakking op boekweit of papiersnippers.

Houdbaarheid: maximaal 2 dagen bij 10-15°C.

Klimaat: PREDATRIP stelt geen hoge eisen aan de temperatuur en luchtvochtigheid. De temperatuur moet wel regelmatig boven de 18°C uitkomen. In de winter lijkt PREDATRIP minder effectief, maar de soort kent geen echte winterrustperiode.