LONGIX-Ca

Cryptanusia aureiscutellum (=comperei)
Uiterlijk:

De vrouwtjes van de sluipwesp Cryptanusia aureiscutellum zijn zwart met een goudbruin glanzend scutellum. De antennes zijn reusachtig in vergelijking met de grootte van het lichaam. De laatste 2 delen van de antennes zijn sterk verbreed en hebben inkepingen aan de zijkant. Mannetjes zijn zwart en hebben normale antennes. Vrouwtjes zijn ongeveer 3 mm lang, mannetjes iets kleiner. Geparasiteerde wolluizen zwellen op maar zijn moeilijk te vinden. De jonge wespen komen naar buiten door een gat te knagen aan het uiteinde van de pop. Vrouwtjes zijn erg aktief en bewegen hun antennes tijdens het zoeken naar prooi op een bijzondere manier: ze bewegen één voor één, afwisselend naar links en naar rechts.

Werking

Cryptanusia aureiscutellum parasiteert de kleinere ontwikkelingsstadia (L2 en L3) van de langstaartwolluis. Er wordt één ei per wolluis gelegd; er komt dus één sluipwesp uit een geparasiteerde wolluis. Volwassen sluipwespen voeden zich door jongere stadia van de wolluis aan te prikken en leeg te zuigen. Ze doden hiermee de jonge wolluizen.


Toepassing:

Cryptanusia aureiscutellum (productnaam: LONGIX- Ca) wordt in kasteelten en binnenbeplantingen gebruikt tegen langstaartwolluis (Pseudococcus longispinus). Ze kunnen zich goed vestigen en blijven meerdere weken in leven in de aanwezigheid van honingdauw. Houd rekening met herhaalde introducties. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vraag advies voor inzetstrategie.

effect van LONGIX-Ca

  • parasiteert kleinere ontwikkelingsstadia van de langstaartwolluis
  • er wordt één ei per wolluis gelegd
  • één nieuwe sluipwesp uit een geparasiteerde wolluis
  • volwassen sluipwespen voeden zich door jongere stadia wolluis aan te prikken en leeg te zuigen (hostfeeding)
  • jonge wolluizen worden hierdoor gedood
  • lange levensduur in aanwezigheid van honingdauw
  • goede vestiging in het gewas

Het product LONGIX-Ca

Product:
doorzichtig potje van 40 ml met 25 volwassen sluipwespen

Houdbaarheid:
maximaal 2 dagen bij 10-15°C

Klimaat:
stelt geen hoge eisen aan de luchtvochtigheid. De temperatuur moet wel regelmatig boven de 18°C uitkomen.

LONGIX-Ca werkt tegen: