Onze Klanten

Biologische gewasbescherming in situaties die niet 'standaard' zijn en waar maatwerk gevraagd wordt is onze specialiteit. Dat kan zowel binnen als buiten zijn. In binnentuinen, botanische tuinen en dierentuinen staan veel verschillende planten bij elkaar, vaak onder onnatuurlijke omstandigheden. Daar kunnen dus ook veel verschillende plagen voorkomen.

Wij hebben voor al die situaties natuurlijke vijanden en adviseren over de toepassing daarvan. In onderzoekskassen is de situatie weer anders. De planten worden hier gekweekt voor experimenten; overleg met de betrokken onderzoekers is erg belangrijk. Biologische bestrijding in de sierteelt onder glas ontwikkelt zich steeds verder. Door onze ervaring met biologische bestrijding van mn. wolluis, dopluis en schildluis kunnen we een nuttige bijdrage leveren aan biologische gewasbescherming in de sierteelt.

We hebben inmiddels ruime ervaring in het bestrijden van plagen in openbaar groen. Ecologisch beheer van plantsoenen vraagt om toepassing van milieuvriendelijke bestrijdingstechnieken waaronder het inzetten van natuurlijke vijanden. Ons werkterrein heeft zich de laatste jaren ook richting boom- en fruitteelt uitgebreid; in die sectoren is vraag naar bv. producten tegen dopluis en/of wollige bladluis / appelbloedluis.