Boomkwekerij

In zowel de boom- als fruitteelt komen veel schadelijke insecten voor: bladluizen, schildluizen, bladmineerders, bladrollers, cicaden,wantsen, kevers, motten,vlinders. Er zijn mogelijkheden om verschillende nuttige insecten en mijten uit te zetten of op zoek te gaan naar inheemse soorten die spontaan in kunnen vliegen in een veelal biologische boomgaard.

Van chemie naar biologie

Met name in het grootfruit vindt doorgaans erg veel chemische bestrijding plaats omdat hier sprake is van grote oppervlakten aan open teelten waar weinig controle is op de klimaatomstandigheden. Door de strengere wetgeving m.b.t. de emissie problematiek en de strengere toelating op chemische bestrijdingsmiddelen ligt er een enorme uitdaging zoveel mogelijk geïntegreerd te gaan bestrijden.

De middelenkeuze voor de bestrijding van zowel insecten als schimmels wordt dan aangepast om de natuurlijke vijanden zoveel mogelijk te ontzien. De natuurlijke vijanden kunnen er toe bijdragen de plaag beneden de schadedrempel te houden. Vooral bij de overgang naar een systeem van geïntegreerde bestrijding moeten bepaalde natuurlijke vijanden in de boomgaard worden uitgezet, waarna zij zich kunnen vestigen en vermeerderen. Deze manier van aanpak kan even duren en vergt geduld en daarom is een goede begeleiding in dit proces noodzakelijk.

scouten

Onderzoek beukenbladluis en appelbloedluis

Entocare heeft zich bezig gehouden met verschillende onderzoeksprojecten in de boom- of fruitteelt. Zo is beukenbladluis biologisch te bestrijden met een roofwants, kunnen inheemse sluipwespen de dopluizen in de bessenteelt parasiteren en zijn er mogelijkheden met een lieveheersbeestje tegen appelbloedluis. Door het juiste gebruik van deze natuurlijke vijanden (monitoring, uitzetten en ontwikkeling volgen) is er zonder meer een slag te maken naar minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

ENTOCARE Producten boomteelt:

tegen bladluis en bloedluis:

ADALIA, roofkever

EXOCHOMUS, roofkever


tegen dopluis:

SAISIN-C, sluipwesp


tegen schildluis:

LINDIXroofkever