Dierentuin – Botanische Tuin

Een uitgebreide collectie planten bij elkaar in één ruimte, om soorten in stand te houden, om onderzoek aan te kunnen doen en/of om de rijkdom aan vormen en kleuren voor het publiek toegankelijk te maken; dat is iha het hoofddoel van een plantencollectie in een botanische tuin. Dat gaat min of meer ook op voor de plantencollecties van dierentuinen al zijn daar ook planten die er zijn voor de dieren. Ze bieden schuilplaats, speelplaats en aankleding van dierverblijven. In beide situaties staan de planten meest niet onder optimale groeicondities. Zeker in een botanische tuin kan sprake zijn van unieke exemplaren van een soort waarvan het erg belangrijk is dat die in stand gehouden wordt.

Biologische plaagbeheersing in een botanische - en/of dierentuin

Kwetsbare planten en planten onder sub-optimale groeicondities zijn gevoelig voor aantasting door plagen. Door het grote aantal soorten bij elkaar in één ruimte zien we vaak veel verschillende plagen optreden. De ene plant is gevoelig voor de ene soort, een andere voor een andere soort plaag. De planten hebben allemaal een verschillende herkomst; er vindt regelmatig uitwisseling van materiaal plaats. Dat vergroot de kans op het optreden van plagen. Plaagbeheersing mbv biologische bestrijders is in deze situaties een heel mooie en doeltreffende oplossing. Het risico dat planten schade oplopen door een bespuiting met een chemisch middel wordt tot nul gereduceerd en dieren, publiek en medewerkers hebben geen last van de gebruikte middelen.

Streven naar evenwicht plaag - natuurlijke vijand

Om alle plaagsoorten aan te pakken is een heel legertje van verschillende bestrijders nodig. Soms gebruiken we wel zo'n 15 - 20 verschillende soorten in één kas. De planten staan langdurig bij elkaar en daarom loont het de moeite om met plaagbeheersing te streven naar een stabiel systeem waarin plaag en natuurlijke vijand elkaar langdurig op een laag evenwichtsniveau houden, laag genoeg om schade te voorkomen. Dat is voor ons de inzet bij het uitvoeren van ons programma voor biologische plaagbeheersing in deze situaties. We hebben daarin veel ervaring opgedaan en weten waar we op moeten letten. Dat leren we ook de medewerkers ter plekke zodat ze ons kunnen inlichten als ergens extra materialen nodig zijn. Voor deze situaties gebruiken we de producten die op deze website te vinden zijn maar daarnaast ook nog specifieke producten die speciaal hier van waarde zijn. Klik voor nadere informatie op de groene button rechts op de pagina.

orchideeënhoeve

ENTOCARE producten dierentuin/botanische tuin:

tegen wolluis:

APONIX, sluipwesp

CITRIX-Ap, sluipwesp

CITRIX-La, sluipwesp

CITRIX-Ld, sluipwesp

CRYPTOS, roofkever

LONGIX, sluipwesp

PEMAC, sluipwesp


tegen dopluis:

COCCIN, sluipwesp

SAISIN-C, sluipwesp

SAISIN-E, sluipwesp

SAISIN-Mf, sluipwesp


tegen schildluis:

CHILIX, roofkever

KARNYOTRIPS, rooftrips

LINDIX, roofkever

SCALEX-Am, sluipwesp

SCALEX-Ec, sluipwesp


tegen Icerya luis:

RODOLIA, roofkever


tegen spint:

TETRIX, roofmijt


tegen trips:

PREDATRIP, rooftrips