Fruitteelt

In zowel de boom- als fruitteelt komen veel schadelijke insecten voor: bladluizen, schildluizen, bladmineerders, bladrollers, cicaden,wantsen, kevers, motten, vlinders. Er zijn mogelijkheden om verschillende nuttige insecten en roofmijten uit te zetten om de schade-verwekkers onder controle te houden. Onze ervaring is dat er talloze inheemse soorten zijn die spontaan in kunnen vliegen in een veelal biologische boomgaard en daar een grote bijdrage kunnen leveren aan de plaagbestrijding. 

Van chemie naar biologie

Met name in het grootfruit vindt doorgaans nog wel chemische bestrijding plaats omdat hier sprake is van grote oppervlakten aan open teelten waar weinig controle is op de klimaatomstandigheden. Door de strengere wetgeving m.b.t. de emissie problematiek en de strengere toelating op chemische bestrijdingsmiddelen ligt er een enorme uitdaging zoveel mogelijk geïntegreerd te gaan bestrijden. Kwekers zoeken naar mogelijkheden en zijn daarin ook wel succesvol. Het kweken van minder gevoelige rassen draagt daar zeker ook toe bij.

Bij de overgang van traditionele teelt naar geïntegreerde / biologische teelt is een weloverwogen middelenkeuze voor de bestrijding van zowel insecten als schimmels belangrijk. De aanwezige natuurlijke vijanden moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Zij kunnen er toe bijdragen de plaag beneden de schadedrempel te houden. Vooral in de beginfase van de overgang naar een systeem van geïntegreerde bestrijding moeten bepaalde natuurlijke vijanden in de boomgaard worden uitgezet, waarna zij zich kunnen vestigen en vermeerderen. Deze manier van aanpak kan even duren en vergt geduld en daarom is een goede begeleiding in dit proces noodzakelijk. Maatregelen zoals het aanbrengen van akkerranden kunnen helpen om de nuttige organismen zoveel mogelijk in de boomgaard te houden of ernaar toe te lokken.

Onderzoek beukenbladluis en appelbloedluis

Een aantal jaar geleden zijn wij betrokken geweest bij verschillende onderzoeksprojecten in de boom- of fruitteelt. Zo hebben we gevonden dat beukenbladluis biologisch te bestrijden is met een roofwants, kunnen inheemse sluipwespen de dopluizen in de bessenteelt parasiteren en zijn er mogelijkheden met een lieveheersbeestje tegen appelbloedluis. Door het juiste gebruik van deze natuurlijke vijanden (monitoring, uitzetten en ontwikkeling volgen) is er zonder meer een slag te maken naar minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

onderzoek

ENTOCARE Producten fruitteelt:

tegen bladluis:

ADALIA, roofkever

ADALIA larven, roofkever

EXOCHOMUS, roofkever


tegen appelbloedluis:

EXOCHOMUS, roofkever


tegen dopluis:

SAISIN-C, sluipwesp


tegen schildluis:

LINDIX, roofkever