PRODUCTEN VAN KOPPERT Biological Systems

Wij zijn officieel distributeur voor Koppert Biological Systems. Alle producten van Koppert zijn via ons verkrijgbaar. Levertijd van de producten is i.h.a. 1-2 dagen.

Je kunt ook bij ons terecht voor advies over toepassing van producten van Koppert.

Producten van Koppert kunnen vaak goed gecombineerd worden met onze eigen producten. Ook daarover adviseren wij graag.

Producten tegen bladluis:

APHIDENDgalmug Aphidoletes aphidimyza tegen meerdere soorten bladluis
APHILIN, sluipwesp Aphelinus abdominalis tegen boterbloemluis, aardappeltopluis, perzikluis
APHIPAR, sluipwesp Aphidius colemani tegen katoenluis, perzikluis
APHISCOUT, mix van sluipwespen tegen diverse soorten bladluis
CHRYSOPA, gaasvlieglarven tegen bladluis
ERVIPAR, sluipwesp Aphidius ervi tegen aardappeltopluis en boterbloemluis

Producten tegen wittevlieg:

EN-STRIP, sluipwesp Encarsia formosa tegen kas- en tabakswittevlieg
ERCAL, sluipwesp Eretmocerus eremicus tegen kas- en tabakswittevlieg
ENERMIX, mix van EN-STRIP en ERCAL
MIRICAL, roofwants Macrolophus pygmaeus tegen diverse soorten wittevlieg
LIMONICA, roofmijt Amblydromalus limonicus tegen diverse soorten witte vlieg en trips
SWIRSKI MITE, roofmijt Amblyseius swirskii tegen diverse soorten witte vlieg en trips
DELPHIBUG, roofkever Delphastus catalinae tegen kas- en tabakswittevlieg

Producten tegen trips:

THRIPEX, roofmijt Amblyseius cucumeris tegen diverse soorten trips
SWIRSKI MITE, roofmijt Amblyseius swirskii tegen diverse soorten trips, witte vlieg (en spint)
LIMONICA, roofmijt Amblydromalus limonicus tegen trips en witte vlieg
THRIPOR, roofwants Orius laevigatus tegen diverse soorten trips
MACROMITE, grondroofmijt Macrocheles robustulus tegen o.a. tripspoppen
ENTOMITE-M, grondroofmijt Stratiolaelaps scimitus tegen o.a. tripspoppen
ENTONEMaaltjes Steinernema feltiae tegen trips

Producten tegen spint:

SPIDEX, roofmijt Phytoseiulus persimilis  tegen spint
SPICAL, roofmijt Amblyseius californicus tegen spint en andere mijten
SPIDEND, galmug Feltiella acarisuga tegen spint
THRIPEX, roofmijt Amblyseius cucumeris tegen trips, eet ook spint

Producten tegen kevers (en motten):

CAPSANEM, insectenparasitair aaltje tegen larven van diverse soorten kevers en bodem- en bladbewonende insecten van de familie Noctuidae (nachtuilen)
LARVANEM, insectenparasitair aaltje tegen larven van diverse soorten kevers
TERRANEM, insectenparasitair aaltje tegen larven van diverse soorten kevers

Diversen:

Hommels
Vangplaten