overige plagen

Er zijn nog een aantal andere plagen die we bij (een deel van) onze klanten tegen komen en die voor flinke schade kunnen zorgen. 

Op kuipplanten komen we nogal eens de Icerya-luis tegen. Hij  is verwant aan wol-, dop- en schildluizen, maar behoort tot een andere familie. Aanwezigheid van Icerya valt op door de kleverige draden honingdauw die rond aangetaste plantendelen hangen. Volwassen vrouwtjes zijn te herkennen aan de witte eimassa met duidelijke lengteribbels. 

Planten ondervinden hinder van de plaag in de vorm van groeiremming en vervorming. Dit wordt veroorzaakt doordat Icerya, net als veel andere plantenluizen, aan de plant zuigt en honingdauw uitscheidt.

Dat kakkerlakken een plaag kunnen vormen in keukens of andere plekken waar voedsel wordt bewaard, is algemeen bekend. Maar de insecten kunnen ook een plaag vormen in dierentuinen en kassen met tropische gewassen. Ze kunnen daar eten van de planten(resten) of van dierlijk afval. Hoewel ze misschien enigszins lijken op kevers, zijn ze daar niet aan verwant. Zo hebben ze overlappende dekschilden en ondergaan ze geen volledige gedaantewisseling. Van krekels en sprinkhanen zijn ze te onderscheiden door het ontbreken van springpoten.
Kakkerlakken zijn alleseters, ze kunnen leven van vele soorten planten en afvalmateriaal. Door hun snelle voortplanting en grote uithoudingsvermogen (sommige soorten kunnen ruim een maand zonder eten en drinken) kunnen kakkerlakken snel tot een plaag uitgroeien.

Varenrouwmuggen vormen een aparte familie (Sciaridae) binnen de muggen. Ze worden ook wel humus- of mosvliegjes genoemd. Varenrouwmuggen komen zeer algemeen voor in allerlei situaties. Iedereen heeft ze vast wel eens gezien, bv. in de huiskamer bij het water geven van de planten. Ze vormen soms een plaag in jong plantmateriaal en champignons. Volwassen varenrouwmuggen vallen vaak op als 'dansende' zwarte vliegjes boven de potgrond. Besmetting ontstaat meestal vanuit verse, nieuwe potgrond, waarin larven of eieren zitten.
Larven van de varenrouwmug eten van de wortels van planten. Bovendien kunnen de larven mijten, aaltjes, virussen en schimmelsporen overdragen. Afsterving van (jonge) planten komt meestal pleksgewijs voor.

Fruittelers hebben regelmatig te maken met bladvlooien, mn. de perenbladvlo. Ze geven vnl. schade door aan jonge bladeren te zuigen en grote hoeveelheden honingdauw te produceren. Bladeren raken beschadigd en kunnen afvallen. Bladvlooien kunnen zo talrijk zijn dat ze bomen belemmeren in de vorming van bloemknoppen en dat is natuurlijk een schadepost voor een fruitteler.

Kenmerken Icerya

 • valt op door kleverige draden honingdauw
 • komt met name voor op kuipplanten

Kenmerken kakkerlakken

 • plaag in dierentuinen en botanische tuinen
 • andere soorten dan in keukens etc.
 • alleseters, leven van planten en afvalmateriaal

Kenmerken gondvliegjes

 • komen zeer algemeen voor
 • soms plaag in jong plantmateriaal
 • 'dansende' zwarte vliegjes boven de potgrond
 • larven eten van de wortels van planten
 • hinderlijk maar onschadelijk voor mensen

Kenmerken bladvlooien:

 • op jonge takken en blad
 • vnl. in begin voorjaar
 • bladeren misvormd
 • veel kleverige uitscheiding

Product tegen Icerya:

Product tegen kakkerlakken:

Product tegen grondvliegjes:

Product tegen perenbladvlo: