Dopluis

Dopluis is een algemeen voorkomende plaag die je op veel verschillende planten kunt vinden. Ze danken hun naam aan hun bolvormige uiterlijk. De jonge stadia van de verschillende dopluissoorten zijn nog plat, licht van kleur en nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De volwassen vrouwtjes krijgen pas het dopvormige schild waaraan je de soort kunt herkennen. De dop is vergroeid met het lichaam. (bij schildluizen kun je het schild van het lichaam aflichten). Onder de dop vind je enorme hoeveelheden eitjes. Uit de eitjes ontwikkelen zich de zogenaamde crawlers. Dit stadium is zeer actief en ze zullen zich snel verspreiden over de plant. De oudere stadia zitten bijna onbeweeglijk op de plant, vaak evenwijdig aan de nerven van het blad of op de stengel.

Dopluis komt op veel plantensoorten voor. In de kas worden vooral meerjarige houtige gewassen aangetast, maar ook sommige éénjarige soorten kunnen schade oplopen. Bekende waardplanten zijn Anthurium, Asplenium, Ficus, Coffea, citrus, oleander en olijf. Buiten komt wollige dopluis voor op bomen als linde en kastanje en op Hortensia.

De luizen zuigen plantensappen waardoor cosmetische schade ontstaat. Ook treedt vermindering van de groei en misvorming van het blad op. Alle dopluizen produceren veel honingdauw. Hierdoor worden de planten kleverig (“vet”). De plekken met honingdauw zijn een ideale groeiplaats voor zwarte roetdauwschimmel. Hierdoor vermindert de fotosynthese wat een extra schadelijk effect geeft aan de plant.

Voor biologische bestrijding van dopluis is het van belang om te weten welke soort aanwezig is om een juiste keuze te kunnen maken van de natuurlijke vijand die ingezet moet worden.

Kenmerken dopluis

  • bolvormige luizen vaak met een donker vlekkenpatroon
  • vorm varieert van platte jonge stadia tot dopvormige volwassen stadia
  • dop is met het lichaam vergroeid
  • in kassen en sierteelt/ buiten
  • op veel verschillende waardplanten
  • zeer veel honingdauw

schade door dopluis

  • honingdauw
  • groeiremming en misvorming
  • schimmelvorming in de honingdauw

Producten tegen dopluis:

tegen platte dopluis:

COCCIN, sluipwesp

SAISIN-C, sluipwesp

SAISIN-E, sluipwesp

SAISIN-Mf, sluipwesp


tegen halvebol dopluis:

SAISIN-C, sluipwesp

SAISIN-E, sluipwesp

SAISIN-Mf, sluipwesp


tegen hydrangea dopluis:

EXOCHOMUS, roofkever


tegen koningsdopluis:

EXOCHOMUS, roofkever


tegen oleander dopluis:

SAISIN-E, sluipwesp

sluipwesp COCCIN, de beste keuze tegen platte dopluis