Grondvliegjes

Varenrouwmuggen ofwel grondvliegjes vormen een aparte familie (Sciaridae) binnen de muggen. Ze worden ook wel humus- of mosvliegjes genoemd. Varenrouwmuggen komen zeer algemeen voor en vormen soms een plaag in jong plantmateriaal en champignons. Volwassen varenrouwmuggen vallen vaak op als 'dansende' zwarte vliegjes boven de potgrond. Besmetting ontstaat meestal vanuit verse, nieuwe potgrond, waarin larven of eieren zitten.
Larven van de varenrouwmug eten van de wortels van planten. Bovendien kunnen de larven mijten, aaltjes, virussen en schimmelsporen overdragen. Afsterving van (jonge) planten komt meestal pleksgewijs voor.


Herkennen van grondvliegjes:

de verschillende varenrouwmugsoorten lijken erg op elkaar. Volwassen insecten zijn 1-5 mm lange, zwartgrijze muggen met lange poten. Varenrouwmug heeft doorschijnende vleugels met een typische U-tekening. De larven worden 5-12 mm groot en hebben een opvallend zwarte kop en geen poten. Hun lichaam is wit doorschijnend. Poppen zijn 2-5 mm lang en zijn eerst wit van kleur maar worden later geel tot bruin.

larve varenrouwmug

Schade van grondvliegjes:

Larven van de varenrouwmug eten van de wortels van planten. Bovendien kunnen de larven mijten, aaltjes, virussen en schimmelsporen overdragen. Afsterving van (jonge) planten komt meestal pleksgewijs voor

levenscyclus grondvliegjes

  • levenscyclus totaal 3 à 4 weken speelt zich voor het grootste deel af in de grond
  • ei: 2 à 4 dagen
  • larvenstadia: 2 à 2,5 weken
  • popstadium: 3 à 4 dagen
  • adult: ongeveer 7 dagen

situaties waarin grondvliegjes voorkomen:

  • geen voorkeur voor bepaalde plantensoorten maar vooral voor een vochtige, humusrijke omgeving

Producten tegen grondvliegjes:

ENTONEMaaltjes

ENTOMITE-M, roofmijten

MACRO-MITE, roofmijten

GELE VANGPLATEN

Entonem: aaltjes oplossen in water en over aangetaste grond aangieten