Mijten

Mijten zijn geen insecten maar spinachtigen, kleine spinnetjes dus. Als ze volwassen zijn hebben ze 4 paar poten, de jongere stadia hebben 3 paar poten. Ze hebben geen antennen; dat hebben de meeste insecten wel. Mijten komen op heel veel soorten planten voor, zowel binnen als buiten. Ze zuigen plantensappen uit de bladeren. Het effect daarvan is soms kleine vlekjes, soms verkleuring van het blad, in de groeitoppen vergroeiing en misvorming. Wanneer de aantasting hevig is, kan het blad afsterven en afvallen.

Spintmijten: Meest bekend is de bonen-spintmijt of kasspintmijt, lichtgrijs-groen gekleurd met 2 donkere vlekken op de flanken; in de winter kunnen ze donkerrood verkleuren. Eitjes leggen ze over het algemeen aan de onderkant van bladeren, vaak beschermd door spinseldraden. Bij hevige aantasting kunnen hele koppen van planten door dit spinsel ingesponnen raken. Behalve spintmijt komen we op blad ook wel andere soorten donkerrode mijten tegen, citrusmijt of fruitspintmijt.

Valse spintmijten: Voornamelijk op blad van een aantal plantensoorten kunnen heel kleine rode mijten voorkomen, heel stil zittend meestal langs de nerf op de boven- of onderkant van het blad. Met een goede loep zijn ze net aan te zien. Ze kunnen veel schade geven: roestbruin verkleuring van het weefsel langs de nerf en later op het hele blad met bladval tot gevolg. Dit zijn valse spintmijten.

Weekhuidmijten: Een heel andere groep van mijten vinden we voornamelijk in de kop van de planten. Dit zijn de weekhuidmijten. De mijten zelf zijn te klein om met het blote oog waar te nemen, ze zijn alleen met een goede loep te zien. De schade is wel goed zichtbaar: vergroeiing in de kop en bij erge aantasting uiteindelijk verschrompeling van de kop en ernstige groeiremming. De mijten zelf zijn heel klein en doorzichtig. Ze zijn weinig beweeglijk en kunnen in grote aantallen bij elkaar een groeitop bewonen, verscholen tussen het jonge blad.

Kenmerken mijten:

 • klein, minder dan 1 mm
 • volwassenen 4 paar poten
 • jonge stadia 3 paar poten
 • geen antennen
 • lichtgeel/groen tot donkerrood
 • enkele soorten doorzichtig
 • eieren soms in spinseldraden

schade door mijten:

 • schade begint aan onderkant blad
 • vlekjes in blad, bladverkleuring
 • bladverdroging en bladval
 • spinseldraden met eitjes
 • groeiremming in koppen

Producten tegen mijten:

tegen spintmijt:

SPIDEX, roofmijt

TETRIX, roofmijt

SPICAL, roofmijt

SWIRSKI MITE, roofmijt


tegen citrusmijt:

LIMONICA, roofmijt

ANDERSONI, roofmijt


tegen valse spintmijt:

SWIRSKI MITE, roofmijt


tegen weekhuidmijt:

BARKERI, roofmijt

SWIRSKI MITE, rooftrips

ANDERSONI, roofmijt

TETRIX, tegen spintmijt bij lage luchtvochtigheid