Rupsen en motten

Vlinders en motten vormen een zeer grote en goed herkenbare groep insecten. De meeste schadelijke soorten in kassen behoren tot de uiltjes (familie Noctuidae), maar ook soorten uit andere families kunnen schade veroorzaken. Het zijn de rupsen die de schade veroorzaken. Ze kunnen enorm vraatzuchtig zijn en in korte tijd grote delen van de plant wegvreten. Ook vervuilen ze het gewas met hun uitwerpselen.

Kenmerken rupsen / motten

  • venstervraat
  • vraatschade
  • veel motten komen op licht af

Schade rupsen/motten

  • cosmetisch
  • kaalvraat
  • seizoensafhankelijk
  • vervuiling

Producten tegen rupsen / motten:

tegen anjerbladroller en diverse uiltjes:

TRICHOGRAMMA, sluipwesp

MIRICALroofwants

CAPSANEM, aaltjes


tegen buxusmot:

LARVANEM, aaltjes

CAPSANEM, aaltjes

BUXATRAP, mottenval


tegen Duponchelia:

ENTOMITE-Mroofmijt

CAPSANEM, aaltjes


tegen Tuta absoluta:

MIRICALroofwants

TRICHOGRAMMA, sluipwesp

roofwants MACROLOPHUS, vreet eitjes en (jonge) rupsen