Florida Red Scale

Chrysomphalus aonidum

Herkennen van Florida Red Scale:

Het schildje van vrouwtjes is ondoorschijnend roodbruin tot bijna zwart van kleur en heeft een diameter van ongeveer 2 mm. Mannetjes zijn half zo lang als vrouwtjes. Hun schild is langgerekt en lichter van kleur.

Schade door Florida Red Scale:

De schildluis heeft een voorkeur voor schaduwrijke plekken en zit dan aan beide zijden van de waardplant. Zware aantasting veroorzaakt vergeling van de bladeren, vaak gevolgd door bladval.

levenscyclus Florida Red Scale

  • volwassen vrouwtje legt ongeveer 50-150 eieren over een periode van 1-8 weken
  • ontwikkeling tot volwassen schildluis duurt 7-16 weken afhankelijk van de temperatuur
  • in verwarmde kassen meerdere populaties per jaar
  • crawlers kunnen op luchtstromen verspreiden

planten waarop Florida Red Scale voorkomt:

  • zeer polyfaag
  • veel siergewassen waaronder palmen

Producten tegen Florida Red scale:

Aphytis melinus:

SCALEX-Am