Californische trips

Frankliniella occidentalis

Herkennen van Californische trips:

De volwassen tripsen zijn ongeveer 1,3-1,4 mm groot, lichtgeel tot donkerbruin van kleur met 2 lange vleugels die in de lengte over het lichaam liggen. De soort lijkt sterk op de tabakstrips (Thrips tabaci), maar is meestal iets lichter. De larven zijn iets geler of zelfs oranje van kleur en ongevleugeld. Eitjes zijn niervormig, wit en 0,2 mm groot. Ze worden in plantenweefsel gelegd en zijn daardoor moeilijk te zien. Soms zijn uitwendig vergroeiingen in het blad te zien op plekken waar eitjes gelegd zijn.

Schade door Californische trips:

Volwassen tripsen komen vooral in het bovenste gedeelte van de plant voor. Als er bloemknoppen aanwezig zijn, trekt de trips daar naar toe voor het stuifmeel. Ze zuigen aan bloemblaadjes en veroorzaken daardoor vlekjes in de bloemen. De meeste schade wordt veroorzaakt door de nimfen van de Californische trips. Ze zuigen van bladeren, groeitoppen en jonge bloemknoppen. Op bladeren leidt dit tot zilvergrijze vlekjes met daarin donkere puntjes, de uitwerpselen van de trips. In knoppen ontstaat schade doordat aangeprikte jonge knoppen vervormd uitgroeien en soms zelfs helemaal niet meer uitgroeien en verdrogen. Van Californische trips is bekend dat hij het tomatenbronsvlekkenvirus kan overdragen.

levenscyclus Californische trips:

  • ontwikkelingsduur sterk afhankelijk van temperatuur
  • ontwikkeling: 7 - 20 dagen bij 25 ⁰C
  • vrouwtje legt 50 - 100 eitjes
  • verpopping in de grond
  • levensduur adult: 1 tot meerdere weken

planten waarop Californische trips voorkomt:

  • zeer polyfaag
  • beschadigt diverse vruchtgroente- en siergewassen

Producten tegen Californische trips:

Stratiolaelaps scimitus:

ENTOMITE-M

Orius laevigatus:

THRIPOR

Amblydromalus limonicus:

LIMONICA

Macrochelus robustulus:

MACROMITE

Franklinothrips vespiformis:

PREDATRIP

Amblyseius swirskii:

SWIRSKI MITE

Neoseiulus cucumeris:

THRIPEX