Tabakstrips

Thrips tabaci

Herkennen van tabakstrips:

De kleur van de volwassen trips is afhankelijk van hun voedsel, meest lichtbruin tot lichtgeel met bruin-grijs gekleurde vleugels. De antennes zijn kort, zowel van de volwassen trips als van de larven. De volwassen trips is 0,8 -1,2 mm. De soort is zeer vergelijkbaar met de Californische trips (Frankliniella occidentalis).

adult trips tabaci

Schade door tabakstrips:

De tabakstrips is overal op de plant te vinden, maar heeft een voorkeur voor de jonge bladeren in het hart van de plant. De trips zit meestal aan de onderkant van de bladeren langs de grote nerven. Verpopping vindt doorgaans plaats in de grond. De tripsen zijn zeer actief. Als ze worden gestoord kruipen ze snel weg. Volwassen tripsen kunnen vliegen en doen dat vooral als ze worden gestoord. Ze voeden zich door het aanprikken en leegzuigen van bladcellen. Aangeprikte plantencellen verkleuren tot zilverachtige witte vlekken. Bij een ernstige aantasting verwelken de bladeren, drogen uit en sterven af. In uien leidt dit tot kleinere bollen. Tabakstrips is een bekende vector van verschillende virussoorten, met name het tomatenbronsvlekken virus.

levenscyclys tabakstrips:

 • ontwikkellingsduur 10-20 dagen
 • eieren in bladeren en bladstelen
 • 80-100 eitjes per vrouwtje
 • ei-fase duurt relatief lang
 • levensduur 30-35 dagen
 • meerdere generaties per jaar
 • Mannetjes zeer zeldzaam
 • parthenogenetische reproductie

waardplanten tabakstrips:

 • verscheidene kasteelten, glasgroente en sierteelt
 • ook in akkerbouw
 • tomaten, bonen, komkommer
 • kool, uien
 • bolgewassen

Producten tegen tabakstrips:

Stratiolaelaps scimitus:

ENTOMITE-M

Orius laevigatus:

THRIPOR

Amblydromalus limonicus:

LIMONICA

Macrocheles robustulus:

MACROMITE

Franklinothrips vespiformis:

PREDATRIP

Amblyseius swirskii:

SWIRSKI MITE

Neoseiulus cucumeris:

THRIPEX