Zwarte Kastrips

Heliothrips haemorrhoidalis
Uiterlijk:

Volwassen tripsen zijn ongeveer 1,5 mm groot, vrouwtjes iets groter dan mannetjes. Het lichaam is donker gekleurd met een lichter gedeelte aan het eind. Ze hebben lichtgekleurde poten, de antennen zijn eveneens licht van kleur. De vleugels vormen een lichte band met een donkerder middengedeelte in de lengterichting van de trips. De larven zijn geel, met lichtgekleurde poten en antennen. Kenmerkend voor de zwarte kastrips zijn de opvallende donker gekleurde druppeltjes (uitwerpselen)die ze langere tijd aan het eind van hun lichaam meedragen. Na verloop van tijd blijven ze op het blad achter als kleine zwarte vlekjes.

Schade door zwarte kastrips:

Het zijn voornamelijk bladbewoners. Volwassen tripsen zitten vaak op de bovenkant van het blad terwijl larven in groepjes bij elkaar op de onderkant zitten. Zowel larven als adulten zijn weinig beweeglijk. Bij verstoring lopen ze weg maar in het algemeen zitten ze vrij stil in elkaars buurt op de bladeren. De schade van de zwarte kastrips bestaat uit zilvergrijze vlekken op het blad met daarin als zwarte puntjes de uitwerpselen van de tripsen. Bij een sterke aantasting schrapen ze hele stukken van het bladoppervlak weg waardoor de bladeren uitdrogen en afvallen. Bij sommige gewassen kunnen ze op vruchten voorkomen waar ze necrotische vlekken geven.

adult Heliothrips haemorrhoidalis

levenscyclus zwarte kastrips:

 • eitjes in het blad, afgedekt met 'dekseltje'
 • vnl. vrouwtjes, mannetjes zeldzaam
 • parthenogenetische voortplanting
 • vrouwtje legt zo'n 50 - 70 eitjes
 • ontwikkelingsduur: 35 - 40 dagen
 • vrouwtje leeft 30 - 40 dagen
 • meerdere generaties per jaar

planten waarop zwarte kastrips voorkomt:

 • veel planten zijn gevoelig voor deze plaag
 • meest sub-tropische waardplanten
 • Dracaena
 • Codiaeum
 • Viburnum
 • Bromelia
 • varens

Producten tegen zwarte kastrips:

Thripobius javae:

PARATRIP

Franklinothrips vespiformis:

PREDATRIP